کجا سرمایه گذاری کنیم تا سود بیشتری ببریم؟

کجا سرمایه گذاری کنیم تا سود بیشتری ببریم؟

در ابتدای هفته جاری، بانک مرکزی جهت جمع آوری سرمایه های سرگردان و فائق آمدن بر تلاطمات ارزی اخیر، بسته پیشنهادی خود را که دارای سه گزینه بود، به اجرا درآورد. حالا در این گزارش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که یک از این سه گزینه احتمالاً سوددهی بیشتری خواهد داشت.

تلاطمات ارزی اخیر باعث شد تا بالاخره بانک مرکزی از خود واکنشی نشان دهد و جهت آرام نمودن بازار ارز و جمع آوری سرمایه های سرگردان بسته ای با سه گزینه متفاوت را از ابتدای هفته جاری به اجرا درآورد.

گزینه اول این بسته مربوط به انتشار گواهی سپرده ریالی بود. طبق این گزینه از ۲۸ بهمن ۹۶ شبکه بانکی به مدت دو هفته اقدام به دریافت سرمایه های مردم می کند و بعد از یک سال نرخ سود ۲۰ درصد به آن ها می دهد. اگر فردی بخواهد قبل از یک سال انصراف دهد سود ۱۴ درصد به فرد می دهد. اوراق این گزینه حداقل یکصد میلیون ریال است.

گزینه دوم انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بود. مطابق با این گزینه شبکه بانکی کشور سرمایه های مردم را دریافت و سپرده ارزی باز می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. اگر فرد بخواهد قبل از سررسید انصراف دهد، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

گزینه سوم پیش فروش سکه بهارآزادی بود. طبق این گزینه بانک مرکزی سرمایه را دریافت می کند به جای آن سکه به فرد پیش فروش می کند. سررسید این سکه ها یک ساله و شش ماهه است. اگر فرد یک ساله را انتخاب کند قیمت سکه برای او ۱۳ میلیون ریال و اگر بخواهد شش ماهه را انتخاب کند قیمت سکه برای او ۱۴ میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد.

حالا ما می خواهیم با توجه به فرضیاتی که در نظر می گیریم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام گزینه سوددهی بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دارد؟

فرضیات برای پاسخ به این پرسش عبارتند از:
فرض اول اینکه روند نرخ ارز به همین صورت اخیر باشد و نرخ دلار سامانه سنا طبق پیش بینی ها و روند اخیر بعد از یک سال حدود ۵ هزار تومان و نرخ دلار بازار آزاد ۵۲۰۰ باشد.

فرض دوم اینکه نرخ سکه سال آینده زیاد تغییر نکند و اگر تغییر کرد نرخ رسمی آن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

فرض سوم اینکه فرد مورد نظر ۱۰ میلیون تومان سرمایه جهت سرمایه گذاری در اختیار داشته باشد.

فرض چهارم اینکه این فرد بازه یک ساله را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرد.

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید!

از گزینه اول آغاز می کنیم. اگر فرد ۱۰ میلیون تومان را در گزینه اول سرمایه گذاری کند، بعد از یک سال سپرده او با نرخ سود ۲۰ درصد در حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد شد و فرد ۲ میلیون تومان سود نصیبش خواهد شد. اگر قبل از سررسید یک ساله انصراف دهد، ۱۰ میلیون تومان وی با نرخ سود ۱۴ درصد در حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود و این فرد حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد.

اگر فرد ۱۰ میلیون تومان را در گزینه دوم سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه میانگین نرخ سامانه سنا هم اکنون ۴۶۰۰ تومان می باشد به فرد ۲۱۷۴ دلار تعلق می گیرد. بعد از یک سال فرد مختار است که دلارهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کند و نرخ سود ۴ درصد هم دریافت کند و یا دلارها را از بانک مرکزی دریافت نماید و این دلارها را در بازار آزاد بفروشد و همچنین ۴ درصد هم سود از بانک مرکزی بگیرد.

مورد اول به این صورت خواهد شد که پیش بینی می شود متوسط نرخ یک هفته قبل دلار سامانه سنا در زمان سررسید حدود ۵ هزار تومان باشد. بنابراین فرد بدون در نظر گرفتن نرخ سود ۴ درصد بعد از یک سال ۲۱۷۴ دلار خود را با نرخ ۵۰۰۰ تومان تبدیل می کند و ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان دریافت می کند. یعنی با تبدیل دلارهای خود در بانک مرکزی حدود ۸۷۰ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد. حالا سود ۴ درصد، ۱۰ میلیون تومان هم در این یک سال حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد. بنابراین فرد در مجموع از گزینه دوم، حالت اول، یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد. اگر فرد فقط سود ۴ درصد را بگیرد و پول خود را نیز به صورت دلار از بانک مرکزی مطالبه نماید و بخواهد دلار را در بازار آزاد تبدیل کند، از سود ۴ درصدی خود همان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را خواهد گرفت و از تبدیل ۲۱۷۴ دلار در بازار آزاد (پیش بینی می شود بعد از یک سال نرخ دلار در بازار آزاد ۵۲۰۰ تومان باشد) حدود ۱ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان سود نصیبش شود. در مجموع ۱ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان نصیب فرد خواهد شد.

اگر فرد بخواهد ۱۰ میلیون تومان خود را سکه با پیش فروش یک ساله بخرد. با توجه به اینکه پیش فروش سکه یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد این فرد می تواند تقریباً ۸ سکه خریداری کند. اگر بعد از یک سال قیمت سکه طبق پیش بینی ها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، فرد از هر سکه ۳۰۰ هزار تومان و مجموعاً دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود خواهد کرد.

با توجه به محاسبات و تحلیل های بالا بهترین گزینه خرید سکه یک ساله می باشد، زیرا در این حالت فرد دو میلیون ۴۰۰ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد. بعد از آن بیشترین سود به سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد تعلق دارد.

شایان ذکر است که کلیه محاسبات فوق با فرضیات صورت گرفته است. ممکن است در یک سال آینده نرخ های ارز و سکه از آنچه ما در اینجا فرض کردیم متفاوت باشد.

TOP