واحد ایزو

در شرکت تاو کاغذ به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی تمامی فعالیت ها بر مبنای استانداردهای مشخص در قالب نظامنامه و همچنین به منظور ثبات در روند کیفیت تولید، روش های اجرایی و دستورالعمل ها و آیین نامه های تدوین شده برای کلیه بخش ها، واحد مدیریت کیفیت یا ایزو به وجود آمده است تا باعث وحدت رویه و افزایش بهره وری و جلوگیری از فرآیندهای غیراثربخش گردد. همچنین به منظور ارتباط با کشورهای مختلف و همکاری با دیگر شرکت‌ها از نقاط مختلف جهان داشتن ایزو نشانه اعتبار و کیفیت و لازمه کار با آن‌ها است.
واحد ایزو در شرکت با بهره گیری از مهندسین صنایع مجرب ایجاد شده است تا با توجه به چشم اندازهای شرکت، رویکرد و استراتژی تمامی واحدهای مختلف را به مرحله اجرا برساند. این واحد از طریق آموزش، ارزیابی و پایش عملکرد کارمندان، نقاط ضعف، قوت و فرصت ها را بررسی و در راستای آن اقدامات اصلاحی صورت می پذیرد. مهمترین هدف واحد ایزو کمک به شرکت است تا آموزش و فعالیت های روزانه خود را به یک سرمایه گذاری با بهره وری بالا تبدیل نماید.

واحد ایزو

بررسی تمامی جوانب تولیدات و محصولات شرکت بر اساس اهداف و برنامه ها

شفاف شدن روند تولید و خدمات با تعیین شاخص‌های موثر

کاهش هزینه‌های تولید، ضایعات و اثرات زیست‌محیطی و سازگاری با مقررات محیط زیست و ایمنی

بهبود کیفیت محصول، ثبات و پایداری محصول

جلوگیری از اشتباهات

افزایش اعتماد و اطمینان بازار، مشتریان و مصرف کنندگان و در نتیجه جذب مشتری بیشتر

ایجاد توانایی رقابت با سایر رقبا ودر راستای بالابردن کیفیت و توسعه تولیدات و خدمات

اهداف ایجاد واحد ایزو در شرکت تاو کاغذ

مسئولیت ها و وظایف واحد ایزو

مسئولیت ها و وظایف واحد ایزو

همه واحدهای شرکت تاو کاغذ دارای اهمیت خاص خود می باشند، اما یکی از مهمترین واحدها، واحد تضمین کیفیت یا ایزو می باشد که نحوه برنامه ریزی و انجام فعالیت های زیر مجموعه این واحد، اهمیت زیادی در شرکت داشته و نقش کاملا موثری در تحقق اهداف تجاری و کیفی شرکت دارد.

واحد ایزو گزارش های دوره ای از عملکرد شرکت را در بخش سیستم های مدیریت کیفیت و فعالیت های واحد تضمین کیفیت تهیه و به مدیران ارشد شرکت ارائه می نماید. همچنین این واحد اهداف تجاری شرکت و برنامه های استراتژیک در بخش کیفیت را از مدیریت عامل دریافت کرده و جهت تبدیل آنها به پروژه های اجرایی و برنامه های عملیاتی برای اجرا و همچنین دستیابی به اهداف تعیین شده، کوشش لازم را می نماید. واحد ایزو برای برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضایت آنها برنامه های مناسبی را طرح ریزی و پیاده سازی کرده است.

TOP